+420 605 118 410 elektrovent@elektrovent.cz

Elektrické otevírání oken

Elektrické otevírání klasických oken je v drtivé většině případů řešeno řetězovými motory. Je to z toho důvodu, že řetězový motor je umístěn rovnoběžně s rámem a tak fyzicky ani vizuálně nezasahuje do prostoru před oknem. Řetězovými motory lze také řešit otevírání štřešních světlíků, ty se však čatěji řeší pohony lineárními (mají větší tlačnou sílu).

Hlavními charakteristikami řetězových motorů jsou zdvih [mm], síla [N], napětí [V] a velikost motoru d x š x v.

Zdvih (ang. stroke): udává se v mm a je to vzdálenost o kterou se vysune řetěz motoru z pozice zavřeno do maximální pozice otevřeno.

Síla (ang. force): udává se v N (Newton) a u řetězových pohonů se zpravidla udává ve dvěmi hodnotami tah/tlak. Síla v tahu je síla, kterou řetěz působí na okno při zavírání (řetěz se vysouvá z motoru). Síla v tlaku je síla, kterou řetěz působí při otevírání okna (řetěz se zasouvá do motoru). Z toho vyplývá, že pro okna sklopná (s panty dole) se uplatňuje jen tažná síla při zavírání (okno se při otevírání sklápí gravitací) a pro okna výklopná (s panty nahoře) se uplatňujejen tlačná síla při otevírání (okno se zavírá gravitací).

Napětí (ang. voltage): 230V nebo 24V. Napětí 230V se používá u běžného (denního, provozního) větrání pomocí oken. Pokud je projektem požadované bezpečné napětí (např. skleníky, bazény, …), používají se motory s napětím 24V. Také v případech odvětrání chráněných únikových cest se používají motory s napětím 24V z důvodu nutnosti záložního zdroje (většinou baterie).

Velikost motoru d x š x v (ang. dimensions): nejdůležitějším rozměrem motoru je jeho výška v. Výšku nemůžeme opomenout hlavně v případě, kdy chceme pohon umístit na rám nad (pod, vedle) křídlo. V takovém případě musíme dbát na to, aby výška motoru včetně konzol byla menší než vzdálenost mezi křídlem a tzv. “špaletou“ viz. obr. Pokud montujeme pohon na křídlo nebývá problém s nedostatkem místa, ale musí se řešit umístění kabelu na křídle – zpravisla se kabel umísťuje do zasklívací lišty a ústí u pantů.

motor montovaný na rám (hodnota pro motor KATO)

Montáž motoru na rám je praktická z toho hlediska, že napájecí kabel k motoru lze jednoduše vést v liště na rámu, popř. zasekat do zdi, popř. vést uvnitř rámu okna. Montáž na rám klade požadavky na větší místo na rámu, což není vždy možné.

motor montovaný na křídlo(hodnota pro motor KATO)

Montáž motoru na křídlo se používá častěji, protože motor se montuje většinou na již začištěné okno a dodavatel oken není zpravidla informován o požadavcích na montáž motoru. Nevýhodou montáže na křídlo je umístění přívodního napájecího kabele. Zpravidla se umísťuje do zasklívací lišty a ústí u pantů. Výhodou je menší požadovaný prostor na rámu okna.

O nás

Naše společnost Elektrovent s.r.o. byla založena v roce 2009 a působí na území celé České republiky zejména v oblasti systémů požárního odvětrání chráněných únikových cest v budovách a systémů denního větrání.

Systémy požárního odvětrání CHÚC vč. dodávky instalujeme především do bytových domů, prodejen a obchodních center, kancelářských budov, různých hal apod.

Nabízíme i kompletní renovace stávajících nefunkčních a nevyhovujících požárních odvětrání vč. zajištění dodávky oken, světlíků, elektrických zámků a záložních zdrojů v bytových domech pro bytová družstva a SVJ. Následně provádíme jejich povinné pravidelné i mimořádné kontroly provozuschopnosti dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Zajišťujeme dodávky i montáže elektropohonů k otevírání oken a světlíků a pro dokonalou funkci otevíracích zařízení i vhodné doplňující komponenty, které mohou tato ovládání zjednodušit nebo zabránit poškození.

Vždy se snažíme vycházet maximálně vstříc požadavkům zákazníků a dodávat všem pouze služby a výrobky té nejvyšší možné kvality.