+420 605 118 410 elektrovent@elektrovent.cz

Rekonstrukce požárního odvětrání v panelových domech

Rekonstrukce požárního odvětrání v panelových domech

Vážené bytová družstva, vážení správci bytových domů, SVJ

nabízíme Vám touto cestou renovaci požárního odvětrání ve Vašem bytovém domě. Jedná se o systém odvodu kouře ze schodiště při vzniku požáru. Tento systém je ve většině bytových domů původní – tzn. lankový mechanický systém, který je většinou nefunkční a nevyhovuje požárním předpisům.

Funkce zařízení:

Schodiště bytového domu je únikovou cestou, která slouží pro evakuaci osob při vzniku požáru. Pokud není tento prostor při požáru odvětrán, dochází k postupnému zaplnění únikové cesty kouřem a únik osob tak není možný. Odvod kouře je realizován otevřením okna v nejvyšším místě schodiště.

Renovace:
Renovace starého systému spočívá ve výměně původního okna za nové plastové okno s izolačním dvojsklem, které splňuje požadavky na tepelnou prostupnost. Nové okno je opatřeno elektrickým pohonem, který při aktivaci okno otevře. Na schodišti jsou ponechány stávající ocelové trubky, kterými je původně vedeno lanko. Těmito trubkami je veden požárně-odolný kabel, který propojuje požární tlačítka umístěné v každém podlaží. Základním prvkem systému je řídící cetrála, která obsahuje záložní zdroj, umožňující funkci systému při výpadku elektrické energie. Systém je doplňen čidlem kouře, které automaticky aktivuje pohon okna při detekci požáru. Na požadavek zákazníka je možné soustavu doplnit tlačítkem sloužícím k běžnému větrání schodiště – většinou se jedná o tlačítko na klíč, aby nedocházelo k obsluhování systému neoprávněnými osobami.

Výhody renovace:
– zamezení zatékání vody kovovými okny při dešti
– funkční systém, který může zachránit životy
– splnění příslušných zákonných norem
– zateplení prostoru schodiště
– možnost větrání schodiště

O nás

Naše společnost Elektrovent s.r.o. byla založena v roce 2009 a působí na území celé České republiky zejména v oblasti systémů požárního odvětrání chráněných únikových cest v budovách a systémů denního větrání.

Systémy požárního odvětrání CHÚC vč. dodávky instalujeme především do bytových domů, prodejen a obchodních center, kancelářských budov, různých hal apod.

Nabízíme i kompletní renovace stávajících nefunkčních a nevyhovujících požárních odvětrání vč. zajištění dodávky oken, světlíků, elektrických zámků a záložních zdrojů v bytových domech pro bytová družstva a SVJ. Následně provádíme jejich povinné pravidelné i mimořádné kontroly provozuschopnosti dle Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Zajišťujeme dodávky i montáže elektropohonů k otevírání oken a světlíků a pro dokonalou funkci otevíracích zařízení i vhodné doplňující komponenty, které mohou tato ovládání zjednodušit nebo zabránit poškození.

Vždy se snažíme vycházet maximálně vstříc požadavkům zákazníků a dodávat všem pouze služby a výrobky té nejvyšší možné kvality.